Twente. Horse minded throughout the Year

Privacy statement

Doeleinden verwerking

Twente te Paard verwerkt geen persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website.

Wettelijke grondslag verwerking

Twente te Paard verwerkt geen persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website, waardoor een wettelijke grondslag niet van toepassing is.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

U bent bij uw bezoek van de website van Twente te Paard op geen enkele manier verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Twente te Paard.

Ontvangers persoonsgegevens

Twente te Paard verwerkt geen persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website, waardoor er ook geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde partijen..

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie

Twente te Paard verwerkt geen persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website, waardoor er ook geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Sherpa IC verwerkt geen persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website.

Rechten betrokkenen

Twente te Paard verwerkt geen persoonsgegevens bij uw bezoek aan de website. Desondanks behoudt u het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Twente te Paard te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Sherpa IC verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Sherpa IC doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Twente te Paard
p/a Profietstraat 10
7631 GR  Ootmarsum
info@twentetepaard.nl

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u schriftelijk of per mail aanvragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Twente te Paard, neem dan contact op met Twente te Paard via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.